هنر گره چینی

گره‌چینی چوب از هنرهای ظریفی است که از گذشته‌ی دور در ایران رایج بوده است
در اصطلاح هنر گره‌چینی عبارت است از شکل‌های هندسی هماهنگ و جذاب که با نظم و ترتیب و با استفاده از تکه‌های کوچک و ظریف چوب شکل گرفته است.

نظر بدهید